Sivil Toplum Kuruluşları ve Eğitimin Önemi

egitim

Gerek dünyamızda gerekse ülkemizde barışın, uygarlığın çimentosu olan toplumsal bağlar ve dayanışmanın önemi gün geçtikçe daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu bağların güçlenmesi için sivil toplum kuruluşları en önemli ögelerden biridir. Çünkü bireylerin mutlu ve sağlıklı bir toplum oluşumuna doğrudan etkisi yadsınamaz.

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) sağlıktan eğitime, insan haklarından sürdürülebilir kalkınmaya, çevreden doğal afetleri kadar çok geniş bir alanda sorumlulukları vardır. STK’lar çözüm ortağı olarak ülke politikalarına model oluşturmakla birlikte, toplum yararını en üst düzeye taşıyan ortamlar yaratırlar. Günümüzde gönüllülük esasına dayalı artık zaman ve bütçeyle önemli bir kaynak sağlayan gönüllüler, sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal yaşama da yön vermektedirler.

Yerel, ulusal ve küresel ortak değerlerin oluşturulması, çoğaltılması ve korunması adına yapılan tüm çalışmalar dünya barışının temel unsurlarıdır. Demokrasinin yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi, fırsat eşitliğine dayanan, toplumsal farkındalığı en üst düzeye çıkaran ortamların yaratılmasında büyük önem taşımaktadır.

Beykoz Eğitime Destek Derneği (BEDES) olarak bu bilinçle çıktığımız yolda 11 Yılı geride bıraktık. Önceliğimiz; İlçemizin en önemli sorunlarından biri olan eğitim konusunda devletimizin yükünü paylaşmak, farkındalığı yüksek, girişimci, okuyan ve sorgulayan bir gençlik oluşumuna katkı sunmaktır.

Kuruluşumuzdan bugüne ilçemizin yapısına ve dokusuna uygun kültürel ve etik değerleri yücelterek projelerimizi oluşurduk ve uyguladık. Beykoz’daki diğer sivil toplum kuruluşları ile her zaman iş birliği ve paylaşımcı bir anlayışla ilçe dayanışmasını güçlendirmeye çalıştık. Derneğimizin güvenirliliğinin temelini oluşturan saydamlıktan, hesap verebilirlikten asla ödün vermedik. Geniş ve kapsayıcı bir katılımcı kitlesi oluşturmanın motivasyonu ile kadını ve anneyi güçlendirme projeleri geliştirdik ve uygulamaya devam etmekteyiz. Okuyan toplum yaratma çabalarımızın en önemli harcı olan park kütüphanelerinin öncüsü olduk.

Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden ilham alarak uygar, çalışkan, üreten başarı odaklı, yenilikçi, gelişen ve geliştiren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Bu yolda bizimle yürüyen, bize inanan, projelerimizin uygulanmasında katkı veren tüm destekçilerimize teşekkür ederiz.

Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün güvencesi olan Cumhuriyet’imizin   93. yılını kutlarken, ulu önder Atatürk’ü ve çalışma arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyoruz.

Hep ileriye umutla bakarak, yaptıklarımızı yeterli görmeyecek, daha çok çalışacak, ülkemizi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağız.

Sevgi ve saygılarımla

Gülay Demirel

Başkan

Beykoz Eğitime Destek Derneği (BEDES)